Korzystając z naszych usług, przyjmujesz do wiadomości, że używamy plików cookie i podobnych technologii do ulepszania i dostosowania treści, analizy ruchu, dostarczania reklam oraz ochrony przed spamem, złośliwym oprogramowaniem i nieuprawnionym dostępem. Pliki cookie służą głównie do identyfikacji Twoich danych w naszym sklepie. Przechowywany jest w nich identyfikator Twojej sesji, dzięki czemu strona wie jakie treści ma Ci wyświetlić (np. Twoje prywatne wiadomości). Więcej informacji w sekcji Polityka prywatności. Rozumiem

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem z usług dostępnych w sklepie internetowym pod adresem www.pro-led.com.pl, zwanym dalej Sklepem.

§ 2

Administratorem danych osobowych zawartych w Sklepie jest firma Ledovo Group Maciej Antosik, z siedzibą w: 91-052 Łódź, ul. Limanowskiego 40, posiadająca numer NIP: 773 229 82 50 oraz REGON: 101441358.

§ 3

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury, aby zapobiec udostępnianiu danych osobom nieupoważnionym.

§ 4

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika sklepu, w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz w przypadkach, w których do przetwarzania danych osobowych upoważniają przepisy prawa, w szczególności Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.).

§ 5

Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach oraz ich zachowaniu poprzez:

 •          informacje dobrowolnie wprowadzane w formularzach
 •          oraz gromadzenie plików „cookies”

§ 6

Dane podawane w konkretnych formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z ich funkcji, na przykład zapisania się na wysyłkę newsletter’a.

§ 7

Dane podawane w formularzach Sklepu nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim.

§ 8

Osobie fizycznej, która udostępnia dane w formularzach Sklepu przysługuje wgląd do przetwarzanych danych, ich modyfikacja oraz zaprzestanie ich przetwarzania w dowolnym momencie.

§ 9

Niniejsza polityka prywatności w przyszłości może ulec zmianie, przede wszystkim na skutek zmian w rozwoju technologii internetowych oraz przepisów prawa. Aktualna treść polityki prywatności zawsze znajduje się na stronie Sklepu.

§ 10

W Sklepie mogą pojawiać się odsyłacze do stron zewnętrznych. Takie strony działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne regulaminy oraz polityki prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać.

POLITYKA COOKIES

§ 1

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

§ 2

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

§ 3

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.pro-led.com.pl – firma Ledovo Group Maciej Antosik z siedzibą pod adresem: 91-052 Łódź, ul. Limanowskiego 40.

§ 4

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 •          dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 •          tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 •          utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

§ 5

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

§ 6

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 •          „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 •          pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 •          „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 •          „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 •          „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

§ 7

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§ 8

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

§ 9

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

§ 10

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska. Żródło: www.wszystkoociasteczkach.pl

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 1

Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w formularzu  są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§ 2

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto w Sklepie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, adres IP. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter. Dane osobowe przetwarzane są:

 • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie.


Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@pro-led.com.pl

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, lub jeżeli przepisy krajowe albo Unijne, bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz inne jego dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom, aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas, albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.